Η αμμοβολή είναι η καλύτερη και η πιο γρήγορη μέθοδος καθαρισμού  μεταλλικών συνήθως επιφανειών από σκουριά και άλλα ξένα σώματα oπως παλιά χώματα, βερνίκια κτλ.

 

Με την βοήθεια του αέρα με μεγάλη πίεση εκτοξεύεται το αποξεστικό υλικό και καθαρίζει τις μεταλλικές επιφάνειες σε βάθος. Τα υλικά αμμοβολής μπορεί να είναι από γυαλί, χαλυβδοσφαιρίδια, οξύδια του αλουμινίου, και πάρα πολλά ακόμα υλικά ανάλογα με την τραχύτητα της επιφάνειας που θέλουμε να πετύχουμε. Ο τύπος τις αμμοβολής εξαρτάτε από την απαίτηση του κάθε πελάτη και την ανάγκη καθαρισμού και βαφής του κάθε αντικομμένου. Από καθαρισμό τύπου sa1 ε ως και τύπου sa3 προσφέρω ντε.