Η επιμετάλλωση με θερμικό ψεκασμό είναι μια τεχνολογία, η οποία προστατεύει και επεκτείνει συμπαντικά τη διάρκεια ζωής μιας ευρείας ποικιλίας προϊόντων στα πιο εχθρικά περιβάλλοντα και σε καταστάσεις όπου οι επιστρώσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροζωία. Η ποικιλία των επιμεταλλωμένων επιχρισμάτων είναι τεράστια, αλλά μπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες κατηγορίες. Αυτές που χρησιμοποιούνται για την αντιδιαβρωτική προστασία και αυτές που χρησιμοποιούνται στην μηχανική ως αντοχή στην φθορά και επιχρίσματα θερμικού φράγματος.
Η μέθοδος του θερμικού ψεκασμού δεν είναι μια νέα διαδικασία.
στα 90 χρόνια της ύπαρξής της σε κάθε είδους εφαρμογές που κυμαίνονται από επιχρίσματα αεροστροβίλων  για προστασία από τη διάβρωση ε ως μεταλλικά έπιπλα κάγκελα η μεταλλικές κατασκευές σαν σύστημα προστασίας μεταλλικών κατασκευών είναι αξεπέραστη. είναι το μόνο σύστημα, που συνιστάται από τα
Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 14713 και δίνοντας προστασία μεγαλύτερη των 20 ετών μέχρι την πρώτη συντήρηση σε πολύ επιθετικά περιβάλλοντα, όπως παραθαλάσσιες περιοχές.

Υλικό επιλογή και τυπικές εφαρμογές, τα δύο υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία από τη διάβρωση είναι από αλουμίνιο και ψευδάργυρο. Ένα τρίτο υλικό είναι κράμα ψευδαργύρου / αλουμινίου (85% Ζη / 15% ΑΙ).

Η επιλογή του υλικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι ένα τεράστιο θέμα με πολλούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως το περιβάλλον (διαβρωτική ατμόσφαιρα, θερμοκρασία, κλπ), οι προδιαγραφές των τοπικών αρχών, το προσδόκιμο ζωής της επίστρωσης, οι απαιτήσεις πρόσφυσης, η διαθεσιμότητα του υλικού και αναφέρουμε μόνο λίγα.

Σε γενικές γραμμές, ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται σε σχετικά  χαμάλης απαίτησης εφαρμογές διάβρωσης <20 χρόνων  όπως δεξαμενές νερού, μερικές γέφυρες και γενική δομική σιδηροκατασκευή. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε σκληρότερες εφαρμογές της διάβρωσης όπως θαλασσινό νερό και παράκτιες περιοχές. Επιπλέον, το αλουμίνιο χρησιμοποιείται και  εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας. Κράμα ψευδαργύρου / αλουμινίου χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα όπου η αντοχή στη διάβρωση του ψευδαργύρου είναι οριακή.

Ο θερμικός ψεκασμός είναι μία πολύ ευέλικτη διαδικασία. Το εύρος ή υλικά που μπορούν να ψεκαστούν  είναι σχεδόν απεριόριστο. Στην πραγματικότητα, εάν ένα υλικό μπορεί να θερμανθεί μέχρι του σημείου τήξης του, χωρίς να βράσει, μπορεί να ψεκαστεί, άλλα συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για μεταλλική επικάλυψη είναι ο χαλκός, ο ορύχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι κ.α.